صدا و سیما به تعهدات حق پخش فوتبال عمل کرده است

صدا و سیما به تعهدات حق پخش فوتبال عمل کرده است
رئیس مرکز طرح و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما گفت: سازمان به تعهدات خود به پرداخت حق پخش مسابقات فوتبال عمل کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir