آیا بازنشستگان می‌توانند مجدد کار کنند؟

آیا بازنشستگان می‌توانند مجدد کار کنند؟
بر اساس قانون تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگان با اشتغال به کار مجدد آن‌ها متوقف و زمان ترک کار پس از تجدید محاسبه مجددا مستمری به آن‌ها پرداخت خواهد بود.
منبع خبر : yjc.news