رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی در پرواز‌های خارجی

رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی در پرواز‌های خارجی
شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با ۸۳۵۳ پرواز بین‌المللی در سال ۱۳۹۹ رشد منفی ۷۵ درصدی را تجربه کردند که بر اساس این آمار، تعداد مسافران جابجا شده در این سال ۵۷۸ هزار و ۹۹۴ نفر بوده که نشان دهنده رشد منفی ۸۹ درصدی است.
منبع خبر : iribnews.ir