شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت
­شهید مسعود عسگری غواصی خبره بود که در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسید.

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت
شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - آپارات

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - آپارات
www.iribnews.ir › فیلم › ورزشی

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - سلامت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - سلامت
شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت. شهید مسعود عسگری غواصی خبره بود که در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسید.

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت
شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - عصر قم

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - عصر قم
صدا و سیما/ شهید مسعود عسگری غواصی خبره بود که در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسید. به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - صاحبخبر

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - صاحبخبر
شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - آپارات

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - ویسگون

شهید مسعود عسگری، غواصی که راه آسمان را در پیش گرفت - ویسگون
شهید مسعود عسگری غواصی خبره بود که در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسید. https://www.iribnews.ir/00GaBW.

جدیدترینهای
منبع خبر : iribnews.ir