قدرت‌نمایی نمایندگان ایران در المپیاد جهانی شطرنج

قدرت‌نمایی نمایندگان ایران در المپیاد جهانی شطرنج
تیم‌هاب ملی شطرنج ایران در دومین دور المپیاد جهانی شطرنج موفق به شکست حریفان خود شد.
منبع خبر : iribnews.ir