شعار انقلاب در خیابان مجازی

شعار انقلاب در خیابان مجازی
امروز برخی کاربران در کنار راهپیمایی خودرویی و موتوری به صفحه راهپیمایی مجازی رفتند و شعارهای خودشان را در این سامانه سردادند.
منبع خبر : iribnews.ir