اوقات شرعی دوم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی دوم تیر ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، دوم تیر ماه، بیست و سوم ذی القعده، بیست و سوم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir