ذخیره بانک خون شهرستان جهرم اندک و ناکافی است

ذخیره بانک خون شهرستان جهرم اندک و ناکافی است
سرپرست انتقال خون جهرم، شهروندان را به اهدای خون ترغیب کرد و ذخایر خونی موجود را ناکافی دانست و گفت: انتظار داریم مردم این شهرستان برای اهدای خون مشارکت بیشتری داشته باشند.
منبع خبر : yjc.news