اوقات شرعی بیست و ششم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و ششم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و ششم اردیبهشت ماه، چهاردهم شوال، شانزدهم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir