اوقات شرعی بیست و هشتم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم تیر ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و هشتم تیر ماه، نوزدهم ذی الحجه، نوزدهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir