میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است
ایلام- استاندار ایلام گفت: میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده و ۶۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت پارکینگ‌های شهر مهران تکمیل شده است.

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - خبرگزاری مهر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - خبرگزاری مهر

استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است

استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است
میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - خبرگزاری مهر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - مهر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - مهر
www.mehrnews.com › news › میزان-تردد-زوار-از-مرز-...

تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - پایگاه خبری طلوع ایلام

تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - پایگاه خبری طلوع ایلام
ایلام- استاندار ایلام گفت: میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده و ۶۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت پارکینگهای شهر مهران تکمیل شده است.

استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - فارس

استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است - فارس
استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است

میزان تردد زوار از مرز مهران به 920 هزار نفر رسیده است - خبر فارسی

میزان تردد زوار از مرز مهران به 920 هزار نفر رسیده است - خبر فارسی
www.farsnews.ir › استانها › ایلام

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - صاحبخبر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - صاحبخبر
بهرام نیا با اشاره به اینکه مشکلات و نارسایی موجود را احصا و برطرف میشوند، تصریحکرد: تا این لحظه همه زیرساختها و امکانات برای زوار در استان ...

میزان تردد زوار از مرز مهران به 920 هزار رسیده است - قطره

میزان تردد زوار از مرز مهران به 920 هزار رسیده است - قطره
میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - مهر

تردد از مرز مهران در مرز ۱ میلیون نفر - ایسنا

تردد از مرز مهران در مرز ۱ میلیون نفر - ایسنا
وی گفت: میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است و لحظه به لحظه شاهد افزایش تعداد زوار در مهران هستیم. بهرام نیا بیان کرد: ۶۵ تا ۷۰ ...
منبع خبر : mehrnews.com