تشییع پیکر شهید پلیس افتخاری در حرم شا هچراغ (ع)

تشییع پیکر شهید پلیس افتخاری در حرم شا هچراغ (ع)
صبح امروز یازده بهمن ماه پیکر پلیس افتخاری محمود هوشمند خلاری بر دستان نیرو‌های نظامی و مردم در حرم شاهچراغ (ع) تشییع شد. پلیس افتخاری محمود هوشمند خلاری در تلاش برای نجات یک بانوی گروگان گرفته شده در شیراز دو روز پیش به شهادت رسید.

تشییع پیکر شهید پلیس افتخاری در حرم شا هچراغ (ع)

تشییع پیکر شهید پلیس افتخاری در حرم شا هچراغ (ع)

تشییع پیکر شهید افتخاری پلیس در حرم شا هچراغ (ع)

تشییع پیکر شهید افتخاری پلیس در حرم شا هچراغ (ع)
تشییع پیکر شهید پلیس افتخاری در حرم شاهچراغ (ع)

تشییع پیکر شهید مدافع امنیت
منبع خبر : iribnews.ir