ادامه کمبود شیرخشک در آمریکا

ادامه کمبود شیرخشک در آمریکا
با وجود از سرگیری تولید شیرخشک در کارخانه ابوت در میشیگان آمریکا، اما همچنان کمبود شیرخشک مشهود است.
منبع خبر : iribnews.ir