مکرون اکثریت مطلق را در پارلمان فرانسه از دست داد

مکرون اکثریت مطلق را در پارلمان فرانسه از دست داد
مکرونیست‌ها (احزاب طرفدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه) اکثریت مطلق را در مجمع ملی (پارلمان) از دست دادند.
منبع خبر : iribnews.ir