شیراز میزبان رویداد شتاب فناوری اطلاعات در پزشکی از راه دور

شیراز میزبان رویداد شتاب فناوری اطلاعات در پزشکی از راه دور
صاحبان ایده‌های نوین در نخستین رویداد شتاب خدمات پزشکی از راه دور به ارائه طرح‌های خود با رویکرد فناوری اطلاعات پرداختند.
منبع خبر : yjc.news