شهدایی از نسل اول و سوم انقلاب و هر دو به غایت تاثیر گذار

شهدایی از نسل اول و سوم انقلاب و هر دو به غایت تاثیر گذار
دیدار مدیر کل صدا و سیمای مرکز آبادان با خانواده شهدای غلامرضا رهبر و عارف کاید خورده
منبع خبر : iribnews.ir