اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی برای کتابخانه عمومی سرخه

اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی برای کتابخانه عمومی سرخه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی به منظور تعمیر و تجهیز کتابخانه عمومی سرخه خبر داد.
منبع خبر : yjc.news