افتتاح ایستگاه متروی ۱۷ شهریور

افتتاح ایستگاه متروی ۱۷ شهریور
صد و چهل و سومین ایستگاه شبکه مترو تهران، درایستگاه شهدای هفده شهریور هم به حلقه سرویس دهی پیوست.
منبع خبر : iribnews.ir