استقرار ناوگان اتوبوسرانی برای جابجایی زوار اربعین در مرز خسروی

استقرار ناوگان اتوبوسرانی برای جابجایی زوار اربعین در مرز خسروی
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از استقرار ناوگان اتوبوسرانی برای جابجایی زوار اربعین در مرز خسروی خبر داد.

استقرار ناوگان اتوبوسرانی برای جابجایی زوار اربعین در مرز خسروی

استقرار ناوگان اتوبوسرانی برای جابجایی زوار اربعین در مرز خسروی

خسروی
منبع خبر : yjc.ir