راهپیمایی روز جهانی قدس در کشمیر

راهپیمایی روز جهانی قدس در کشمیر
مردم مومن کشمیر به رسم هر سال در روز جهانی قدس و برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مناطق مختلف کشمیر راهپیمایی کردند
منبع خبر : iribnews.ir