میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است


استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است

استاندار ایلام: تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار نفر رسیده است

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - مهر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - مهر
ایلام- استاندار ایلام گفت:

میزان تردد زوار از مرز مهران به 920 هزار رسیده است - قطره

میزان تردد زوار از مرز مهران به 920 هزار رسیده است - قطره
میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار

تردد از مرز مهران در مرز ۱ میلیون نفر - ایسنا

تردد از مرز مهران در مرز ۱ میلیون نفر - ایسنا
نفر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است
رسیده

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - صاحبخبر

میزان تردد زوار از مرز مهران به ۹۲۰ هزار رسیده است - صاحبخبر
و ۶۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت پارکینگهای شهر

تردد زائران از گیت های خروجی مرز مهران - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

تردد زائران از گیت های خروجی مرز مهران - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
مهران

تردد ۹۲۰ هزار نفر از مرز مهران - جام جم آنلاین

تردد ۹۲۰ هزار نفر از مرز مهران - جام جم آنلاین
تکمیل شده

مرز مهران - وزارت کشور

مرز مهران - وزارت کشور
است
منبع خبر : mehrnews.com