فعالیت‌های میدانی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

فعالیت‌های میدانی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳


فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در هفتمین روز تبلیغات

فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در هفتمین روز تبلیغات

فیلم/ فعالیتهای میدانی نامزدها - مشرق نیوز

فیلم/ فعالیتهای میدانی نامزدها - مشرق نیوز
فعالیت های میدانی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

تبلیغات میدانی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری - زمانه | شبکه 2

تبلیغات میدانی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری - زمانه | شبکه 2
فعالیتهای میدانی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

تبلیغات میدانی دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری - تلوبیون

تبلیغات میدانی دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری - تلوبیون
فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در هفتمین روز تبلیغات

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پارک صنایع فرهنگی دعوت شدند

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پارک صنایع فرهنگی دعوت شدند
telewebion.com › اخبار نیمروزی (شبکه ۱)

تبلیغات میدانی نامزد های ریاست جمهوری - اخبار 20:30 (۱۴۰3) | شبکه 2

تبلیغات میدانی نامزد های ریاست جمهوری - اخبار 20:30 (۱۴۰3) | شبکه 2
فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در هفتمین روز تبلیغات - اخبار نیمروزی (شبکه ۱) | شبکه 1 - ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳ .

دیدار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با رئیس مجلس خبرگان - Asriran

دیدار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با رئیس مجلس خبرگان - Asriran
فیلم/ فعالیتهای میدانی نامزدها - مشرق نیوز

فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در هفتمین روز تبلیغات

فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در هفتمین روز تبلیغات
www.mashreghnews.ir › انتخابات

حاشیه و متن انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ۲۶ خرداد - فرارو

حاشیه و متن انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ۲۶ خرداد - فرارو
نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در هشتمین روز تبلیغات که برای مناظره اول آماده میشوند فعالیتهای میدانی نداشتند اما دیشب برنامههایی در بین ...
منبع خبر : iribnews.ir