حجت‌الاسلام صادقی: نیمی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود

حجت‌الاسلام صادقی: نیمی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود


حجت الاسلام صادقی: نیمی از پرونده های ورودی دستگاه قضایی در شورا های ...

حجت الاسلام صادقی: نیمی از پرونده های ورودی دستگاه قضایی در شورا های ...

۳۲ درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف به صلح ختم می شود - ایسنا

۳۲ درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف به صلح ختم می شود - ایسنا
حجت الاسلام صادقی: نیمی از پرونده های ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود

32 درصد پروندههاي ورودي به شوراهاي حلاختلاف به صلح ميانجامد

32 درصد پروندههاي ورودي به شوراهاي حلاختلاف به صلح ميانجامد
نیمی از پروندههای ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود معاون قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از دعاوی، اختلافات، نزاعها و شکایتهای مردم به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده میشود، گفت: هم اکنون حدود نیمی از پروندههای ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود، که حدود ۵ میلیون پرونده است.

حجتالاسلام صادقی: نیمی از پروندههای ورودی دستگاه قضایی در |صدا و سیما

حجتالاسلام صادقی: نیمی از پروندههای ورودی دستگاه قضایی در |صدا و سیما
حجتالاسلام صادقی: نیمی از پروندههای ورودی دستگاه قضایی در شوراهای ...

مصاحبه اختصاصی روزنامه ایران با حجت الاسلاموالمسلمین صادقی در ...

مصاحبه اختصاصی روزنامه ایران با حجت الاسلاموالمسلمین صادقی در ...
www.mizanonline.ir › قضایی › حقوقی

اخبار اجتماعی - پارسیک

اخبار اجتماعی - پارسیک
حجت الاسلام صادقی: نیمی از پرونده های ورودی دستگاه قضایی در شورا های ...

هادی صادقی - سایت خبری قطره

هادی صادقی - سایت خبری قطره
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول درباره اقدامات این مرکز جهت بهره مندی از ...

- App

- App
۳۲ درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف به صلح ختم می شود - ایسنا
منبع خبر : iribnews.ir